kozmogram,sotočjekolpeinosilnice,katjamajer,2007.jpg
kozmogramtočkamiru,katjamajer,2011,1.jpg
kozmogram,katjamajer,20114.jpg
kozmogram,katjamajer,20072.jpg
kozmogram,katjamajer,2015,3.jpg
kozmogram,katjamajer,2015,4.jpg
kozmogramzdruzitevjinainjanga,katjamajer,svetkolpe,2007.2.jpg
kozmogramzaupramprihodnosti,katjamajer,2011,9.jpg
kozmogramvobjemubitjaprostora,katjamajer,2011,7.jpg
kozmogramspostivanjemirljubezen,katjamajer,2011,4.jpg
kozmogrampreobrazbavnovo,katjamajer,2011,2.jpg

Geomantija

Duhovnost Zemlje in zdravega, etičnega in uravnoteženega življenja tukaj in zdaj je bistvo in ideološka osnova delovanja AUMEE. Katja Majer se od leta 1992 intenzivno zanima za različna področja duhovnosti in je pridobila različna znanja ter veliko izkušenj. Geomantija, torej učenje Marka Pogačnika, ji je najbližje, saj je pri njem pogled na duhovnost celovit in ne ločuje duhovnega od materialnega, ukvarja se s kvalitetnim, celovitim življenjem tukaj in zdaj.

aumea, katja majer, kiparstvo Novosti na strani Posteljice facebook-icon