Doprsni kip

FRANA KORUNA KOŽELJSKEGA

Doprsni kip Franu Korunu Koželjskemu,
postavljen 2018 v Velenju.

“… doprsni kip je oblikovala akademska kiparka Katja Majer,
ki je skupaj s posodobljeno zunanjo ureditvijo glasbene šole izjemno kvalitetno izdelala podobo uglednega Velenjčana.”

Objava Mestne Občine Velenje v Tedenskih novicah
Skupnosti slovenskih občin (št.14 / 30.3.18 – 6.4.18)