Doprsni kip

FRANCETA BEVKA

Cerkno 2022

Spomenik je tretji v seriji doprsnih kipov na istem trgu, zato je sledenje sorodni kompoziciji, kot jo imata prva dva, smiselno. Kljub predhodno definirani kompoziciji, je bila izkušnja modeliranja spomenika pomenljiva. Vedno znova sem presenečena, kako, ko modeliram specifično historično osebo, njegova energija preplavi prostor. Lahko bi rekla, da me prevzamejo celo čustva, ki jih je doživljala oseba, ki jo modeliram.
To se dogaja tudi, ko modeliram spomenik, ki ni posvečen specifični osebi. V tem primeru se pojavi prezenca kvalitete in namena, ki jima je spomenik posvečen.