Doprsni kip

JURIJ KRAIGHER - ŽORE

Hrašče pri Postojni 2023

Kreativna rešitev z doprsnim kipom, ki gleda v smeri rojstne hiše, letalo pa leti proti zahodu, kjer je živel. Bil je veteran prve in druge svetovne vojne, kar spomenik obeležuje tako, da je upodobljen v odpravi iz prve svetovne vojne, letalo pa je takšno, kot jih je pilotiral v drugi.